Kdo jsem a jak pracuji

 • Při koučování rád experimentuji a provokuji.
 • Absolvoval jsem dvouletý sebezkušenostní program na podporu leadrů neziskových organizací Leadership Aid v Gestalt přístupu a dokončuji výcvik v Gestalt koučinku.
 • Za 4 roky mého vedení neziskové organizace TyfloCentrum Olomouc a její sociální firmy Ergones se výnosy sociální firmy zpětinásobily.
 • Od roku 2007 se věnuji divadelní improvizaci a jsem zakládajícím členem olomoucké improvizační skupiny O.LI.V.Y.
 • Spolu s mojí ženou jsem v roce 2016 založil iniciativu zaměřující se na pomalý život Buď šnek, který ale kvůli nedostatku času nezvládáme dále rozvíjet. 🙂
 • Jsem ředitel Paměti národa Střední Morava.
 • Jsem ženatý a mám tři dcery.

Co je gestalt?

Gestalt je psychologický přístup, který se zabývá celostním vnímáním člověka a jeho vztahem k sobě, k ostatním a k prostředí. Gestalt se zaměřuje na uvědomování si toho, co se děje v přítomnosti, jak to ovlivňuje naše myšlení, cítění a jednání, a jak můžeme změnit naše vzorce chování, které nás omezují.

Některé z principů gestaltu jsou:

 • Zde a teď: To znamená zaměřit se na to, co se děje v daném okamžiku, bez zatěžování minulostí nebo budoucností. Tím se zvyšuje uvědomění, autentičnost a odpovědnost.
 • Kontaktní hranice: To znamená být si vědom toho, jak se setkáváme s ostatními a s prostředím, jak komunikujeme, jak si vymezujeme hranice a jak je překračujeme. Tím se zlepšuje komunikace, vztahy a sebeúcta.
 • Uzavírání nedokončených záležitostí: To znamená rozpoznat a vyřešit situace, které nás trápí, které nám brání v růstu a které nás drží v minulosti. Tím se uvolňuje energie, snižuje se stres a zvyšuje se pohoda.
 • Experimentování: To znamená zkoušet nové způsoby myšlení, cítění a jednání, které nám pomohou dosáhnout našich cílů a potřeb. Tím se podporuje kreativita, učení a změna.

Co je aplikovaná improvizace?

Aplikovaná improvizace je umění a věda používání principů, technik a dovedností improvizovaného divadla v ne-divadelních kontextech, jako je například firemní prostředí. Aplikovaná improvizace se zaměřuje na rozvíjení schopnosti reagovat na nečekané situace, spolupracovat s ostatními, naslouchat aktivně, přijímat nabídky, být přítomný, tvořit společně a být flexibilní.

Některé z principů aplikované improvizace jsou:

 • Říkej ano a …: To znamená přijmout nabídku druhého člověka a přidat něco vlastního, co ji rozvíjí. Tím se podporuje spolupráce, kreativita a důvěra.
 • Chyba je dar: To znamená vnímat chyby jako příležitosti k učení, zábavě a inovaci. Tím se snižuje strach z neúspěchu a podporuje se experimentování a riziko.
 • Buď přítomný: To znamená být plně zaměřen na to, co se děje v daném okamžiku, bez rozptylování minulostí nebo budoucností. Tím se zlepšuje pozornost, paměť a empatie.
 • Podporuj ostatní: To znamená pomáhat ostatním vypadat dobře, sdílet zodpovědnost a uznání, a být ochoten se přizpůsobit. Tím se buduje týmový duch, důvěra a spokojenost.

Co je pomalé žití?

Je to způsob myšlení a života, který klade důraz na vědomé a úmyslné žití. Tento styl života umožňuje jednotlivcům plně si užívat každý okamžik a soustředit se na to, co je pro ně skutečně důležité.

Hlavními principy pomalého žití jsou:

 • Zlepšení kvality života: Místo neustálého snažení dosáhnout více a rychleji, slow living nás vede k soustředění na to, co je pro nás skutečně důležité.
 • Snížení stresu: Pomalý způsob života nám umožňuje mít více času na relaxaci a regeneraci, což může vést ke snížení stresu.
 • Zvýšení produktivity: Ironicky, zpomalení může vést k zvýšení naší produktivity, protože nám umožňuje plně se soustředit na jednu věc najednou.

Tento trend se začal objevovat jako reakce na rychlé tempo moderního života, které často vede ke konstantní únavě a pocitům nedostatečnosti. Slow living nás povzbuzuje k tomu, abychom žili více vědomě, a to nejen vůči sami sobě, ale také vůči svému okolí.