Osobní koučink

  • Stojíte před důležitým životním rozhodnutím?
  • Chcete pracovat na rozvoji svého potenciálu?

Pak bych Vám mohl pomoci.

Jak pracuji

Nebudu Vám radit, ale budu Vás doprovázet na Vaší cestě za dosahováním cílů, které si společně vytyčíme. Můžeme se zabývat jak otázkami z Vašeho osobního života, tak z toho pracovního. Věřím, že největším expertem na Váš život jste Vy sami. Budu Vám klást otázky, které Vám pomohou se zorientovat ve Vaší situaci, lépe ji pochopit a najít Vaši vlastní cestu.

Z čeho vycházím

S Gestaltem jsem se setkal poprvé během dvouletého výcviku pro leadry neziskových organizací Leadership Aid (2014-2015). Od roku 2016 jsem v koučovacím výcviku vedeném Gestalt přístupem. Na tomto přístupu se mi líbí, že se zaměřuje na člověka jako celek. Nevnímá ho pouze jako jeho mozek a myšlenky, ale pracuje také s tělem, pocity apod. Vyhovuje mi také, že Gestalt přímo vybízí ke kreativitě a experimentování, což jsou věci, které mám rád. Na rozdíl od jiných přístupů ke koučování , které pracují spíše s racionální levou mozkovou hemisférou, Gestalt se zaměřuje na hravou a kreativní pravou mozkovou hemisféru, když ale budete chtít více zapojit i svou racionalitu, tak Vám také mohu posloužit.

Jak vypadá hodina u mě

Koučování trvá většinou 60 – 120 minut.
Práce na jednom tématu většinou zabere 4-7 koučovacích hodin.

Cena: 1000 Kč za hodinu.

Při mé práci se řídím Etickým kodexem kouče. Jednou ze zásadních pravidel je pravidlo mlčenlivosti. Stejné pravidla ctí pochopitelně i můj supervizor.

Pokud Vás moje nabídka zaujala, můžete se objednat telefonicky na čísle 774 842 074, nebo na e-mailu petr.zavadil@budsnek.cz.